Milka Rekord

Registrace byla ukončena.

Vstupem do soutěže vyjadřujete souhlas, aby obchodní společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 47123915, spisová značka C 12844 vedená u Městského soudu v Praze, po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovávala jako správce Vámi sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, tedy jméno, příjmení, telefon a E-mail pro své marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby Vámi sdělené osobní údaje byly po dobu pěti let od začátku soutěže použity a zpracovávány uvedeným správcem v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob, zejména agentura a partnerů zajišťujících uvedené marketingové účely. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každý má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla správce. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení správci. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.